Amaç

Tarım bilimleri ve teknolojileri kapsamına giren tüm alanlarda araştırmalar, incelemeler ve uygulamalar yapmak, bu çalışmaları desteklemek ve yayımlamak.

Son Güncelleme Tarihi:11.03.2019