Biten Projeler

Öğretim Üyesi

Sonuçlanmış Proje

YIL

Prof. Dr. Sibel CANOĞULLARI DOĞAN

Etlik Piliç Karma Yemlerinde Meyan Kökü Kullanımının Performans, Karkas Özellikleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

2018

Prof. Dr. Sibel CANOĞULLARI DOĞAN

Kinoa Tohumu (Chenopodium quinoa Willd.) Ekstraktının Japon Bıldırcınlarında Performans, Karkas Özellikleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

2019

Prof. Dr. Sibel CANOĞULLARI DOĞAN

Japon Bıldırcınları (Coturnix coturnix japonica) Karma Yemlerine Polen İlavesinin Büyüme Performansı, Karkas Özellikleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi

2020

Prof. Dr. Sibel CANOĞULLARI DOĞAN

Evaluation of dietary supplementation of garlic powder (Allium sativum) on the growth performance, carcass traits and meat quality of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)

2020

Prof. Dr. Sibel CANOĞULLARI DOĞAN

Effect of dietary supplementation of Black cumin seeds (Nigella sativa) on performance, carcass traits, and meat quality of Japanese quails

2021

Prof. Dr. Ayhan CEYHAN

Kangal Akkaraman Şişeklerde Üreme Mevsimine Geçiş Döneminde Melatonin ve Progesteron Uygulamalarının Döl Verimi Özellikleri Üzerine Etkileri

2021

Prof. Dr. Ethem AKYOL

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Bulunan Arı Zararlısı Varra destructor İle Savaşımda Erkek Arı Gözlerinin Tuzaklama Yöntemi Etkinliğinin Araştırılması

2019

Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU

The Effect of Cage Direction (Wall side – Inner side), Cage Tier and Laying Age on Egg Quality Characteristic of Layer Hybrids in Enriched Cages

2019

Dr. Öğr. Üyesi Sema YAMAN FIRINCIOĞLU

Effect Of Cabbage And Kohlrabı Leaf Sılages On In Vıtro And Classıcalnutrıent Dıgestıbılıty In Akkaraman Rams As An Alternatıve Feed Source

2020

Son Güncelleme Tarihi:18.06.2021