Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi ; üniversitemizde bitki ve hayvancılık alanında yürütülen araştırma ve uygulamaların tek bir çatı altında toplanması amacıyla  31.07.2017 tarih ve  30140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur.

Merkezin Amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde tarım ve hayvancılık alanlarında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerine alt yapı oluşturmak ve bu faaliyetlere destek vermek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, staj, proje ve tez çalışmalarına destek vermek, modern yetiştirme yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak ve uygulamak bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaktır.

Son Güncelleme Tarihi:11.03.2019