Program Çıktıları
PÇ1 Mesleği ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimi, değişen mevzuat takibini yapabilme ve bunu çalışma hayatında kullanma becerisi
PÇ2 İş kazası ve meslek hastalıkları konusunda yeterli bilgi birikimi ile bunların önlenmesi için gerekli uygulamaları seçme becerisi
PÇ3 İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları, ekipmanları tanıma ve kullanma becerisi 
PÇ4 Risk değerlendirme konusunda yeterli bilgi birikimi ile risk analizi yapabilme ve değerlendirebilme becerisi 
PÇ5 İşletmeyi ve İSG yönetim sistemlerini tanıma ve çalışma hayatında uygulama becerisi 
PÇ6 Sözlü, yazılı, görsel iletişimi ve mesleğinin gerektirdiği iletişim araçlarını kullanabilme yeteneği 
PÇ7 Çalışma ortamı gözetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve çalışma ortamı gözetimi yapabilme becerisi  
PÇ8 Mesleğinin etik değerlerini bilme ve yeterli bilince sahip olma 
PÇ9 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili teknik bilgiye sahip olma ve çalışma hayatında bilgiyi kullanma becerisi  
PÇ10 Acil durumların değerlendirilmesi, planların hazırlanması, kriz yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama becerisi

 
Son Güncelleme Tarihi:04.01.2024