Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

Misyon

Çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerini düzenlemek, eğitim-öğretim süreci boyunca ders ve saha uygulamalarıyla öğrencilere deneyim kazandırmak, İSG alanındaki güncel değişimlere ayak uyduran, yasal mevzuatı takip eden, interaktif düşünme yeteneğine ve etkili iletişim becerisine sahip,  lisans eğitimi almaya yetecek mesleki alt yapıyı kazanmış, mesleki etik bilinci taşıyan, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon

İş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara ulaşmak, Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, öğrencilerimize bu konuda iyi bir eğitim vermek, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak için hizmetlerde bulanacak mezunlar yetiştirmektir.

Temel Değerler

· Kurallara bağlı olmak,

· Sorumluluk bilinci,

·  Disiplinli olmak,

· Etik değerlere bağlı olmak,

· İdealist olmak,

· Saygılı olmak,

· Çalışkanlık,

· Liderlik,

· Liyakat,

· Güvenilirlik,

· Dürüstlük,

· İş birliğine açık olmak,

· Özverili olmak,

· Adil olmak,

· Akılcılık,

·  Araştırmacı olmak,

·  Sürekli iyileştirmeyi benimsemek,

· Üniversitemizin tüm değerlerini kabul etmek. 


Son Güncelleme Tarihi:22.02.2024