GZFT Analizi

GZFT Analizi

Güçlü Yönler 

1. Öğretim elemanlarının genç olması,

2. Öğretim elemanlarının alanla ilgili ulusal ağlar/derneklerle aktif ilişkiler içinde bulunması,

3.Elektronik veri tabanlarına erişim sayesinde dünya literatürünün izlenebilmesi,

4. Stajın zorunlu olması,

5. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflarının olması,

6. Bölüm öğrencileri tarafından kurulan ve yönetilen Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrenci Kulübünün aktif olarak her dönem faaliyetler yürütmesi,

7. Türkiye’de ve Dünyada gelişmekte olan bir sektöre istihdam sağlayan bir bölüm olması, 

8.  Mezunların hem kamu kesiminde hem de özel kesimde çok çeşitli alanlarda istihdam edilebilmesi ve kendi işini kurabilmesi,

9. Türkiye’nin konumunun lojistik faaliyetler için avantajlı olması.


Zayıf Yönler

1. Öğretim elemanı sayısının az olması,

2. Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğinin yetersiz olması,

3. Alana ilişkin ders kitabı sayısının az olması.Fırsatlar

1. Bölüm içerisinde iletişimin güçlü olması ve işbirliği içinde olunması

2. Fakülte içerisinde bulunan diğer bölümlerdeki öğretim üyelerinden faydalanılabilmesi

3. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık

4. Mezun olan öğrenciler için istihdam alanlarının fazla ve çeşitli olması

5. Dersi bizzat dersin hocalarının yürütmesi, araştırma görevlilerinin ders dışında öğrencilere yardımcı olmaları

6. Öğrencilerin dersin hocasına ve yardımcı öğretim elemanlarına kolayca ulaşabilmeleri

7. Derse giren hocaların bilgi birikiminin yeterliliği, derse hazır gelmeleri ve bu konuda kendilerine güvenmeleri

8. Öğrenci hoca ilişkisinde seviyenin korunabilmesi ve karşılıklı sağlıklı iletişim kurulabilmesi

9. Öğrencilerin isteklerini her kademedeki yönetime rahatlıkla iletebilmeleri

10. İşletmelere danışmanlık ve eğitim hizmeti verebilecek bilgi kapasitesi

11. Niğde’de ulaşımın kolay olması

12. Niğde İli’nin Ankara, Konya, Kayseri ve Adana gibi büyük şehirlere yakın olması


Tehditler


1. Kentin küçük ve sosyal imkânların yetersizliğinden dolayı Bölüme yeni öğretim üyelerinin kazandırılamaması,

2. Tercihlerde küçük üniversite imajının devam etmesi,

3. Kampus içerisinde öğrencilere yönelik işletmelerin az olması,


Son Güncelleme Tarihi:20.11.2023