Hedefleri

Bölüm Hedefleri

1. Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde karmaşık sorunları analiz edebilme ve bu sorunlara alternatif çözüm önerileri getirebilme

2. Lojistik ve tedarik zinciri alanında genel kabul görmüş konulara hâkim olma ve tüm süreci analiz etme yoluyla zayıflıkları tespit edebilme

3. Lojistik ve tedarik zinciri alanında tespit edilen zayıflılıkları yenilikçi süreçler ile giderebilme

4. Mevzuatı ve süreçleri takip edip doğabilecek problemleri ve oluşabilecek belirsizlikleri öngörerek bunların çözümüne yönelik esnek, etkin ve hızlı önlemler alabilme

5. Ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip ederek bunları fırsatlara çevirebilme

6. Sanayi kuruluşlarının güncel sorunlarının çözümüne ilişkin proje çalışmalarında yer alarak çalışma alanlarını iyi tanıyabilme

7. Uluslararası ticaret ve lojistik süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ile analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme

8. Tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyonu sağlayabilecek yetkinliklere sahip olma

9. Çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilme ve gerektiğinde kendini geliştirebilme

Son Güncelleme Tarihi:16.07.2020