Sayılarla Bölümümüz

Bölümümüz 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisinden oluşan genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Bölümümüzde lisans düzeyinde 195 öğrenci öğrenim görmektedir.

Bölümümüzde verilen dersler, temel işletme, yönetim, hukuk, muhasebe ve ekonomi alanlarının yanında uluslararası ticaret ve lojistik için gerekli olan sayısal ve sözel dersleri kapsamaktadır. Lojistik sektöründe hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren ya da lojistik fonksiyonlarının bir kısmını kendi bünyelerinde gerçekleştiren firmaların çeşitli kademelerinde görev alabilecek şekilde yetiştirilen öğrenciler, diğer fakültelerin çeşitli bölümleriyle çift anadal programından yeterli kredide ders almak ve başarmak kaydıyla, bu programların diplomalarına da hak kazanabilirler. Aynı zamanda bu programların yan dal programından da yeterli kredide ders almak ve başarmak kaydıyla sertifika almaya hak kazanabilirler.

Bölümümüzde ERASMUS programı kapsamında seçilen öğrencilerimiz 1 veya 2 dönem için Polonya, İtalya gibi ülkelerin üniversitelerinde eğitim ve öğretimlerine devam edebilmektedir. Ayrıca FARABİ Değişim Programı kapsamında YÖK'e bağlı üniversitelerle gerçekleştirilen karşılıklı öğrenim protokolü çerçevesinde, 1 veya 2 dönem eğitim ve öğretimlerini, öğrenim protokolü imzalanan bir başka üniversite de sürdürebilmekte ve başarılı oldukları takdirde, bu yarıyılda aldıkları derslerin karşılıkları olan bölümümüz derslerini de başarmış sayılmaktadırlar.

Bölümümüz kendi branşında akademik kariyerini tamamlamış ve akademik unvana hak kazanmış, ulusal ve uluslararası akademik yayınları bulunan, kendini sürekli geliştiren, öğrenme ve öğretme odaklı zengin bir akademik kadroya sahiptir.

Bölümümüz tüm öğrencilerimize geniş, aydınlık ve teknolojik donanımla donatılmış fiziki mekânlar sunmakta, bilgisayar laboratuvarları ve bu laboratuvarlarda yeterli sayıda ve nitelikte bilgisayar ve akıllı tahta teknolojisi bulunmaktadır.


Bölüm Erasmus KoordinatörüDoç. Dr. Kerem GÖKTEN03882254259
Bölüm Farabi KoordinatörüDoç. Dr. Buket ÖZOĞLU 03882254700   
Bölüm Mevlana Koordinatörü Doç. Dr. Özge DEMİRAL 03882254296
Bölüm Orhun KoordinatörüDoç. Dr. Özge DEMİRAL  03882254296
Son Güncelleme Tarihi:11.03.2024