Program Çıktıları

Bölümün Program Çıktıları

1. Uluslararası alanda çalışabilecek nitelikte bilgi, donanıma ve yeteneğe sahip olma becerisi

2. Uluslararası ticaret ve finansman yöntemleri ile ilgili karşılaşılan problemlere çözüm önerisi getirebilme becerisi

3. Uluslararası pazar fırsatlarını gözlemleyip, değerlendirme ve bu süreçte sosyal adalet, kalite, çevre ve işçi güvenliğine uygun davranabilme becerisi

4. Karar almada nicel ve nitel yöntemleri kullanabilme becerisi

5. Analitik düşünme ve sentez yaparak, çözüm önerilerini kültürel ve etik değerlere uygun şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi

6. Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi

7. En az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanarak uluslararası pazarlarda iletişim, etkileşim ve yeni iş ortaklıkları kurabilme becerisi

8. Araştırma yapabilmek için gerekli bilgiye ulaşabilme, analiz edebilme ve uygulamayı sağlayacak uygun faktörleri bir araya getirebilme becerisi

9. İşletmenin diğer departmanları ile birlikte sorunlara çözüm bulabilme, bireysel ya da diğer departman üyeleriyle birlikte sorumluluk alabilme becerisi

10. Uluslararası alanda çalışabilecek ekip üyelerinin niteliklerini belirleyebilme ve onları çalışmalar çerçevesinde yönlendirebilme ve yönetebilme becerisi

11. Uluslararası pazarlarda kullanabileceği bilgileri eleştirel bir gözle sürekli gözden geçirme ve güncelleyebilme becerisi

12. Yaşam boyu öğrenme felsefesini özümseyerek, ekip üyelerine yaygınlaştırabilme ve onların etkin olarak katılımlarını sağlayabilme becerisi

13. Ulusal ve uluslararası alanda diğer işletmeler ile sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilme becerisi

Son Güncelleme Tarihi:16.07.2020