Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1. Uluslararası ticaret ve lojistik faaliyetleri ile ilgili yönetim planları hazırlayabilme, bu planları etkili bir şekilde yorumlayabilme ve uygulayabilme becerisi,

2. Uluslararası ticaret ve lojistik faaliyetleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını tutabilme becerisi,

3. Uluslararası pazarları analiz edebilme ve fırsatları değerlendirebilme becerisi,

4. Dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve piyasaları yakından takip edebilme ve kritik karar verme süreçlerinde kullanabilme becerisi,

5. Lojistik faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek yatırım kararlarını alabilme becerisi,

6. Dış ticarette geçerli olan genel ilke ve kurallara hâkim olabilme becerisi,

7. Tedarik zinciri ağ yapısının etkin bir şekilde planlanabilmesi için gerekli modelleme yöntemlerini kullanabilme becerisi,

8. İşletmenin tedarik zinciri yapısını analiz edebilme ve etkin bir şekilde yönetebilme becerisi,

9. Uluslararası ekonomik ve ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilme becerisi,

10. Tedarik zincirinin etkin bir şekilde planlanabilmesi için işletmenin üretim süreçlerine hâkim olabilme becerisi,

11. Uluslararası ticaret ve lojistik faaliyetler ile ilgili alınacak kararlarda sayısal ve nitel yöntemleri kullanabilme becerisi.Genel Yetkinlikler

1. Mesleğe ilişkin temel bilgi

2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi

3. Disiplinlerarası takımlarla çalışabilme

4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme

5. Yabancı dille iletişim kurabilme

6. Temel bilgi teknolojilerini kullanabilme

7. Öğrenme yeteneğini geliştirebilme

8. Akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme ve araştırma süreçlerine hâkim olabilme

9. Takım çalışmasına uyma, yenilikçi fikirlere ve iletişime açık olma ve analitik düşünebilme,

10. İnisiyatif sahibi olma ve kullanabilme

11. Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
Son Güncelleme Tarihi:16.07.2020