Beceri ve Yetkinlikler

ALANA ÖZGÜ BECERİ VE YETKİNLİKLER

Mesleki iletişim becerisini geliştirme

Mesleki uygulamalarda gerekli el becerisi kazanma

Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama

Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme

Mesleki etik değerlerin farkında olma

Mesleki alanda hastalara doğru bilgi verebilme

El-göz koordinasyonunu kurma

         GENEL YETKİNLİKLER

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiplik

Bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme

Alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olma

Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme

İletişim tekniklerini kullanma

Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023