Hedefleri

Mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen

Alanındaki hızlı gelişmelere ayak uydurabilen ve  alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olan

Optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen

Bir işletmenin işleyiş ve yönetimini planlayabilen

Mesleğin gerektirdiği tüm yetkinliğe sahip, alanında uzman optisyenlerin yetiştirilmesi öncelikli hedefimizdir.

Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023