Program Çıktıları

PÇ-1   Gözün anatomisi ve fizyolojisi hakkında temel ilgiye sahip olur.

PÇ-2 Optisyenliğin tarihçesi optisyenlik mesleğinin yetki ve sorumlulukları, sağlık ve optisyenlik terminolojisi hakkında bilgiye sahiptir.

PÇ-3  Optisyenlik alanında gerekli bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini temel düzeyde kullanır.

PÇ-4  Temel optik aletleri kullanır ve görme cihazları hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

PÇ-5  Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimi ve becerilerini kullanarak alanında verilen bir görevi yerine getirir.

PÇ-6  Optisyenlik alanı ile ilgili teknolojik gelişme ve yenilikleri izleyerek bunları çalışma sahasında uygulayabilir.

        PÇ-7  Optisyenlik alanında görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır ve mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.

PÇ-8  Kişisel ve mesleki gelişim için gerekli programlara, meslek içi eğitim, kurs, konferans gibi faaliyet ve çalışmalara katılır.

PÇ-9  Göz sağlığı ve hastalıkları alanlarında temel bilgiye sahip olur ve bunları  sözlü iletişim yoluyla aktarır.

PÇ-10 Optisyenlik alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

PÇ-11 Mesleki uygulamada karşısına çıkan karmaşık ve/veya öngörülmeyen sorunları bilgi birikimini kullanarak çözer ve bunları meslektaşları ile paylaşır.

PÇ-12 İş güvenliği, ilk yardım, birey ve halk sağlığı konularında yeterli bilgiye sahip olur ve bu konularda tecrübe kazanır.

PÇ-13 Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir ve meslektaşlarıyla fikir alış verişinde bulunur.

PÇ-14 Temel bilimlere (fizik, kimya, matematik) ait konular hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

PÇ-15 Dil ve tarih bilinci ve duyarlılığı gelişmiş biri olarak Türkçeyi doğru ve etkili kullanır ve temel düzeyde tarih, dil ve yabancı dil bilgisine sahiptir.

Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023