Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU - LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders VET1003 ANATOMİ 3 1 5
Büyükbaş, küçükbaş vet pet hayvanlarının hareket, sindirim , solunum, dolaşım, boşaltım ve üreme sistemlerinin anatomik yapıları
Zorunlu Ders VET1005 HİSTOLOJİ 2 1 4
Hücre tanımı, şekli, büyüklüğü, yapısı, stoplazma,Membransel organel, ipliksel organel ve inkluzyon çeşitleri,Çekirdeğin bölümleri Hücre bölünmesi çeşitlerini Epitel, Bağ,kıkırdak, kemik,kan,kas,ve sinir dokularının yapısal özellikleri organizmada bulunduğu yerler ve görevleri hakkında genel bilgi birikimi kazandırmak.
Zorunlu Ders VET1007 LABORATUVAR TEKNİĞİ-1 1 1 3
Hayvan hastalık ve ürünlerinin analizinde kullanılan bazı metot, teknink ve malzemeleri hakkında bilgi vermek. Onları kullanma deneyimi kazanmak.
Zorunlu Ders VET1009 HAYVAN YETİŞTİRME İLKELERİ 4 0 4
Genel hayvan yetiştirme ilkeleri ve onların hayvancılıkta kullanma şekilleri hakkında bilgi vermek.
Zorunlu Ders VET1011 GENEL KİMYA 2 0 4
Katı, sıvı ve gaz halindeki Organik ve inorganik maddelerin maddelerin kimyasal yapı ve özellikleri hakkında bilgi vermek.
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders VET1002 GENEL MİKROBİYOLOJİ 4 0 4
hayvanlarda hastalık oluşturan bakteri,virus, mantar vb. ile onların oluşturdukları hastalıklar hakkında bilgi vermek.
Zorunlu Ders VET1004 BİYOKİMYA 3 0 4
Protein biyokimyası, proteinlerin sindirimi ve metabolizması Karbonhidrat biyokimyası, karbonhidratların sindirimi ve metabolizması Lipid biyokimyası, lipidlerin sindirimi ve metabolizması Hormon biyokimyası Vitaminler ve koenzimler biyokimyasal test sonuçlarının değerlendirmesnin öğretilmesi
Zorunlu Ders VET1006 FİZYOLOJİ 3 0 4
Evcil hayvanları solunum, dolaşım, boşaltım vb sistemleri ve onların fizyolojisi hakkında bilgi vermek.
Zorunlu Ders VET1008 NİCEL VE NİTEL ANALİZLER 1 1 4
Hayvanlar ve ürünlerinde vitamin, mineral, protein gibi organik ve inorganik maddelerin teşhisinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi vermek.
Zorunlu Ders VET1010 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 2 1 3
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği genel ilkeleri ve uygulanan yöntemler hakkında bilgi vermek.
Zorunlu Ders VET1012 LABORATUVAR TEKNİĞİ- II 2 2 4
Hayvan hastalık ve ürünlerinin analizinde kullanılan bazı metot, teknink ve malzemeleri hakkında bilgi vermek. Onları kullanma deneyimi kazanmak.
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
Seçmeli Ders VET2009 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI 3 0 4
Evcil kanatlı hayvan hastalıkları ve onlara karşı alınacak önlemler hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2011 GENEL PATOLOJİ 3 0 4
Yangı, hücre yenilenmesi, yara iyileşmesi, anaflaksi, şok, doku ve orhanların genel patolojik bozuklukları hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2013 HALK SAĞLIĞI 3 0 4
hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar ve onlara karşı insanlarda korunma yöntemleri yöntemleri hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2015 SALGIN VE ZOONOZ HASTALIKLAR 3 0 4
Salgın halde seyreden hayvan hastalıkları ve bunlardan insanşlara bulaşabilecek hastalıklar hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2017 İSTATİSTİK 3 0 4
Hayvansal deney ve çalışmalarda ya da survey çalışmalarında kullanılan istatistik yöntemler hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2019 HİJYEN VE SANİTASYON 3 0 4
hayvan yetiştiriciliği ve ürünlerinin eldesinde uygulanacak hijyen ve sanitasyon yöntemleri hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2021 MESLEK ETİGİ 3 0 4
Mesleğin icrası sırasında, uyulması gereken mesleki etik kurallar hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2023 AŞI BİLGİSİ VE UYGULAMALARI 3 0 4
Aşı, biyolojik madde ve serumları tanıtmak ve hayvancılıkta kullanılanım alanlarını göstermek.
Seçmeli Ders VET2025 GENEL ZOOTEKNİ 3 0 4
hayvan yetiştiriciliğinde uygulanan genel yetiştiricilik ilkeleri hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2027 HAYVAN BESLEME 3 0 4
Evcil hayvanları beslenmesi ve uygulanacak yöntemler hakkında bilgi vermek.
Zorunlu Ders VET2031 İÇ HASTALIKLARI 3 1 3
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda muayene yöntemleri öğretmek. Önemli bazı bakteriyel, viral, protozoonlar, mantar ve mayalardan ileri gelen hastalıklar hakkında bilgi vermektir
Zorunlu Ders VET2033 DOĞUM BİLGİSİ 2 1 2
Evcil hayvanlarda doğum ve doğumla ilgili bozukluklar hakkında bilgi vermek.
Zorunlu Ders VET2035 PARAZİTOLOJİ 3 1 3
Evcil hayvanlarda görülen parazit ve onların oluşturdukları hastalıklar ile korunma yolları hakkında bilgi vermek.
Zorunlu Ders VET2037 TIBBİ LABORATUVAR 0 2 2
Hayvan hastalık teşhisinde kullanılan metotlar ile normal fizyolojik kan,serum, sperma vb parametrelerin anlatılıp, uygulanması.
Staj Dersi VET2039 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders VET2041 İLK YARDIM 3 0 4
XX
Seçmeli Ders VET2043 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4
Seçmeli Ders VET2010 AYAK HASTALIKLARI 3 0 4
Ruminantlarda ayak hastalıklarının tanıyabilmek ve korunma önlemleri almak.
Seçmeli Ders VET2012 FARMAKOLOJİ 3 0 4
Farmakolojinin kullanım alanlarını, ilaçlarda sınıflandırmanın önemini, ilaçların özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini, ilaç alımını, emilişini ve atılımını kavramalarını, ilaçların hayvan yaşamındaki önemini,Vücudun ilaçlara karşı gösterdiği tepkileri,farklı sistemlerde kullanılan ilaçları, işbirliği içinde çalışmayı alışkanlık haline getirmeleri ve yetiştiricilere gerekli inancı verebilme becerisi geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Seçmeli Ders VET2014 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 3 0 4
Tavuk, hindi, ördek, kaz gibi hayavnaların yetiştiriciliği hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2016 MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 0 4
Meme hastalıkları ve onlara karşı alınacak önlemler hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2018 PET HAYVANLARIN SAĞLIĞI VE KORUNMASI 3 0 4
Kedi, köpek, rat, papagan, muhabbet kuşu gibi pet hayvanlarının hastalıkları ve korunma önlemleri hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2020 ARI HASTALIKLARI 3 0 4
Genel Arı hastalıkları ve korunma önlemleri hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders VET2022 YEM ANALİZ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 3 0 4
Bu dersin amacı, hayvan beslemede kullanılan yem ve yemhammdelerinin besin madde kompozisyon (kurumadde, ham protein, ham selüloz, ham yağ, ham kül, NDF, ADF) analizlerini öğretmektir.
Seçmeli Ders VET2024 SAĞIM VE TEKNİKLERİ 3 0 4
Ecvil hayvanlarda süt sağımı ile ilgili bilgi ve teknikleri vermek.
Seçmeli Ders VET2026 KORUYUCU HEKİMLİK 3 0 4
hayvanları hastalıklara karşı koruma tedbir yöntemlerini öğretmek
Seçmeli Ders VET2028 BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 3 0 4
sığır, at vb büyükbaş hayvan yetiştiriciliği hakkında bilgi vermek.
Zorunlu Ders VET2030 SUNİ TOHUMLAMA 2 2 3
Büyük ve küçükbaş hayvanlarda üreme ve suni tohumlama ile ilgili spesifik bilgileri öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak kazandırmak.Suni tohumlama ve laboratuvar hizmetlerini bilip uygulayabilecek nitelikte yardımcı teknik eleman yetiştirmektedir.
Zorunlu Ders VET2032 DIŞ HASTALIKLAR 3 1 3
Öğrencileri Dış hastalıkları bu branşla ilgili hastalıklarda hastaya genel yaklaşımı gerçekleştirebilecek, koruyucu sağlık hizmeti prensiplerini açıklayabilecek, sık görülen hastalıkların tanıyabilecek ve birinci basamak düzeyinde tedavi ile acil müdahalelerini yapmada yardımcı olmada gerekli bilgi ve beceriye sahip olacaklardır
Zorunlu Ders VET2034 BESLENME HASTALIKLARI 2 0 2
Evcil hayvanlardaki beslenme hastalıkları ve onlara karşı alınacak önlemler hakkında bilgi vermek.
Zorunlu Ders VET2036 GENETİK VE ISLAH 3 0 2
Hayvan yetiştiriciliğinde, genetik bilginin kullanımı ve daha üstün ırklar elde etme için uygulanan yöntemler hakkında bilgi vermek.ç
Staj Dersi VET2040 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ