Hedefleri
  1. Bilimsel düşünme, araştırma, incelemeyi geliştirme
  2. Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında teknik bilgiye sahip ara eleman yetiştirme 
  3. Öğrencilere lisans eğitimini tamamlayabilme imkanın oluşturulması 
  4. Öğrencilerin mesleki nosyonu almasını, girişimci ve hayata hazır olmasını sağlamak
Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020