Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile ilgili temel, güncel ve pratik bilgileri bilmeli ve uygulamalı
 2. Alanla ilgili teknoloji bilip yeniliklerin takip edilmesi 
 3. Yetiştirici ile ilgili meslek, meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, ilgili konularda yardımcı olmak 
 4. Çiftlik idaresi, bakım-beslenme ve hastalıklara karşı koruma, kontrol ve tedavide ara eleman özelliklerini kazanmalı 
 5. Hayvanların yaşam kalitesi ve konforu konusunda bilgiye sahip olmalı 
 6. İnsan sağlığı açısından önemli bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 

Genel Yetkinlikler

 1. Hayvanlarda hastalık, sağlık ve üretim ilişkini anlama 
 2. Hayvanlarda beslenme, sağlık ve üretim ilişkisini anlama 
 3. Hayvanlarda yetiştirici, hayvan ve ürünler arasındaki ilişkiyi anlama 
 4. Yasal uygulamalar hakkında bilgilendirilme 
 5. Hayvanların üretilmesi konusunda güncel ve temel teknolojik ve bilimsel bilginin verilmesi
Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020