Program Çıktıları

PÇ1

Veteriner teknikerlik düzeyinde verilen bilgiyi özümseme ve gerektiğinde kullanabilme becerisi.

PÇ2

Aldığı bilgiyi yorumlayarak değerlendirme becerisi.

PÇ3

Analiz etme ve sentezleme becerisi.

PÇ4

Bağımsız çalışabilme becerisi.

PÇ5

Planlayabilme ve yönetebilme becerisi.

PÇ6

Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapabilme becerisi.

PÇ7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme ve mevzuatı takip edebilme.

PÇ8

En az bir yabancı dili kullanabilme.

PÇ9

Hayvan türleri ve ırkları ile temel özelliklerini tanıma.

PÇ10

Laboratuvarda, sorumlu hekim nezaretinde kayıt, hazırlık ve test yapabilme.

PÇ11

Temel ilk yardım uygulamaları yapabilme becerisi.

PÇ12

Asepsi ve antisepsi ile pre-operatif ve post-operatif dönemde hayvanın bakımını yapabilme.

PÇ13

Parazit enfestasyonları ve enfeksiyöz hastalıklardan korunma ve kontrolü için yapılacak çalışmalarda Veteriner Hekime yardımcı olabilme.

PÇ14

Mesleki yetki ve sorumluluklarından yola çıkarak, planlanan sosyal projelere katkı sağlayabilme.

PÇ15

Kuramsal olarak belirlenen hayvan besleme protokollerini hazırlama ve kullanabilme.

PÇ16

Veteriner Hekime muayene, görüntüleme ve cerrahi uygulamalar sırasında yardımda bulunabilme ve Veteriner Hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yürütebilme.

PÇ17

İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları, hayvan refahı ve etik ilkeleri, tüm uygulamalarda gösterebilme becerisi.

PÇ18

Başta tavuk olmak üzere, kanatlı hayvanların infeksiyöz hastalıkları hakkında bilgisi sahibidir.

PÇ19

Koyun ve keçi yetiştiriciliği hakkındaki temel kavramları bilir. Koyun ve keçi ırklarının morfolojik ve fizyolojik karakterlerini bilir. Koyun ve keçide hastalıklar ve sağlık koruma yöntemlerini bilir.

PÇ20

Evcil hayvanlarda üreme organlarının fonksiyonel yapısını kavrar. Seksüel siklusların özellikleri, endokrinolojisi, hormonlar ve klinik kullanımları kavrar. Doğum ve fizyolojisi, güç doğumun neden ve tedavileri, jinekolojik her türlü olgunun fizyolojisini kavrar. Gebelikte karşılaşılabilen patolojik olguları öğrenir. Spermanın biyokimyasal yapısı ile muayenesi hakkında bilgi sahibi olur. Dişilerde östrus belirtileri ile en uygun tohumlama zamanını bilir ve uygular.

PÇ21

Laboratuar alanında bilgi sahibi olur, laboratuar cihazlarını bilir tanır ve aktif olarak kullanır. Kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olur ve Bunları aktif şekilde kullanabilir. Kişisel güvenlik önlemlerini bilir.

PÇ22

Süt sığırcılığı ve besicilik konusunda detaylı bilgiye sahip olur. Süt sığırcılığı veya besicilik işletme planını kendi başına yapar. Hayvancılıkta kayıt tutmanın önemini anlar. Buzağıların bakımı konusunda bilgi sahibi olur.

PÇ23

Genel hayvan besleme ile ilgili temel bilgileri bilir, tek mideli (monogastrik) hayvanlarda, kanatlılarda ve ruminantlarda sindirim farklılıklarının olduğunu görür.

Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020