Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
 1. 0-6 yaş arası çocuğun gelişimi ile ilgili alan bilgisine sahip olur.
 2. Okulöncesi eğitim programında ilköğretim birinci sınıf programların kazandırmayı hedeflediği becerilere temel oluşturan amaçları bilir ve buna yönelik etkinliklerde bulunur.
 3. Okulöncesi çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini sağlar, gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir
 4. Okulöncesi eğitimin amaçlarını, ilkesini bilir, bu ilkelerin hedefleri doğrultusunda hazırlanan çalışmaları uygulama yeterliliği kazanır, Türk Eğitim Sisteminin yapısını bilir.
 5. Okulöncesi eğitiminde okul-aile-çocuk etkileşiminin önemini bilir ve aile katılımına yönelik çalışmaları kavrar.
 6. Okul öncesi öğretim kurumlarını tanır, özelliklerini bilir, okul öncesi öğretmenlerinin sahip olması gereken özelliklere, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda kültüre sahip olur.

Genel Yetkinlikler

 1. Öğrenme ve öğretme süreci kapsamında, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilir, kullanır ve öğretim amaçlarından faydalanarak öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek için uygun öğrenme ortamı hazırlar.
 2. Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak düzeyde genel kültüre, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edecek düzeyde araştırma kültürüne ve yabancı dil bilgisine sahip olur.
 3. Eğitim-öğretim ortamındaki öğrencilerin, öğrenmelerini izleme, değerlendirme yapma ve kayıt tutabilme yeterliliklerini kazanır.
 4. Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 5. Kişisel-evrensel hak ve özgürlükler ile değerlere, farklılıklara saygılı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinir
 6. Çocuk, genç ve ailelerle ilgili eğitim araştırmalarına ve proje temelli çalışmalara ağırlık verir, yaşama geçiren ve yaygınlaştırır
 7. Teknoloji ve iletişim konusunda yeterli ve donanımlıdır.