Eğitim Amaçları
  1. 2547 sayılı yükseköğretim kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda,ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenler yetiştirmektir.
  2. Programın amacı, okul öncesi dönemde çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici kuıramsal ve uygulamalı eğitim programlarıyla çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan okul öncesi eğitimcisi yetiştirmektedir.
  3. Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programı, 7 yaşına kadar olan çocuklarla çalışmak isteyen kişilere gerekli olan kuramsal ve pratik bilgiyi vermektedir.
  4. Bu programın amacı sadece okul öncesi öğretmeni yetiştirmek değil, çocuğa hizmet götüren çeşitli kurumlardaki çocukların aileleriyle de çalışabilecek bireyler yetiştirmektedir.