GZFT Analizi
Güçlü Yanlar
 1. Türk eğitim sistemi içerisinde 72 ayın zorunlu eğitim çağına alınmasıyla mezunların iş bulma olasılığı oldukça yüksektir.
 2. Özel sektörde Okul Öncesi Öğretmenine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.
 3. Akademik çalışma sahası oldukça geniştir.

Zayıf Yanlar

 1. Öğretim elemanı eksikliği.
 2. Üniversitemize bağlı okul öncesi eğitim kurumunun olmayışı.

Fırsatlar

 1. İlköğretimin bölümünün tüm ana bilim dalları ile ilişkilerinin olması.
 2. Alınacak öğretim elemanları ile geleceğe yönelik akademik çalışmaların artması.
 3. Yeterli öğretim üyesi sayısına ulaşılınca yüksek lisans açma kapasitesinin olması.
 4. Üniversitemizin açabileceği okul öncesi eğitim kurumunun tüm ihtiyaçlarının ana bilim dalımız vasıtasıyla karşılanabilecek olması.Tehditler
 5. Öğretim elemanının gelmemesi.
 6. Yeterli öğretim üyesi sayısına ulaşılamadığında lisans düzeyinde öğrenci alınmaması.