Hedefleri
  1. Ülkemizin okul öncesi eğitim ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte öğretmen yetiştirme.
  2. Yapacağı bilimsel etkinliklerle geleceğe dönük olarak okul öncesi eğitimin cazibe merkezi haline gelme.
  3. Okul Öncesi Eğitim Konularında hizmet içi eğitim verme.
  4. Okul Öncesi Eğitimin ihtiyaçları hususunda çözüm merkezi olabilme.
  5. Okul Öncesi dönem çocuklarının ailelerini eğitim hizmetleri sunma.