Raporlar


İl Envanter ve İl Brifing Raporları:  
Yıl içerisinde İçişleri Bakanlığı’na sunulmak üzere Niğde Valiliği tarafından altı aylık periyotlar halinde hazırlanan İl Envanter ve İl Brifing Raporları’nın Üniversitemizle ilgili kısımlarının hazırlanması.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yıllık Faaliyet Raporu:  

Üniversitemizin her yıl düzenli olarak hazırladığı ve dağıtımını sağladığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Faaliyet Raporu’nun hazırlanması.