Haber Yazımı ve Web Duyuruları


Web Sitesi Duyuruları:  
Üniversitemiz ile ilgili haberlerin hazırlanarak yayınlanması.
Üniversitemiz etkinliklerinin duyuruları.
Kurum personeli ile ilgili vefat, doğum ve kutlama duyuruları.
Üniversite ile ilgili yapılması gerekli görülen tüm duyurular.
Kutlama kartlarının yayınlanması.


Basın Duyuruları:  

Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla gerekli görülen durumlarda basın duyuruları yapılması.