Genel Bilgi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1994-1995 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 2006 yılında doktora programı açılmıştır. Aynı yıldan itibaren 2017-2018 eğitim-öğretim yılına kadar bölümümüz lisans programında İngilizce Hazırlık Programı uygulanmakta ve %30 ağırlıklı İngilizce öğretim yapılmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibari ile Türkçe öğretim ile lisans programı uygulanmaya başlanmıştır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz 2 Profesör, 2 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Devreler ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Elektrik Makineleri, Elektronik, Enerji Tesisleri ve Telekomünikasyon olmak üzere 6 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzdeki çalışma grupları tarafından DPT, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı destekli projeler yürütülmektedir.

Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Fizik, Kimya, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında Elektrik-Elektronik Mühendisliğine temel teşkil eden birkaç ders ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta, Mühendislik Matematiği ve Diferansiyel Denklemler gibi mühendislik formasyon derslerine ek olarak meslek derslerini alırlar. Üçüncü sınıfta Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla (Elektrik, Elektronik, Devreler ve Sistemler, İşaret İşleme, Kontrol, Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga) ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanıyla mezun olurlar.

2005–2006 eğitim-öğretim yılı başında tam donanımlı modern binasına taşınan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, bilgisayar destekli derslikleri ve yeni laboratuvar cihazları ile lisans öğrencilerini, proje destekli özel amaçlı AR-GE laboratuvarları ile lisansüstü öğrencilerini günümüz teknolojisine katkı sağlayacak yetkin Elektrik-Elektronik Mühendisleri olarak yetiştirmektedir. 


Amaç ve Hedefler 
Amaç:

Temel mühendislik bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Elektrik Elektronik mühendisleri yetiştirmektir. İleri teknolojiye sahip laboratuvar imkanlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde endüstride hem elektrik hem de elektronik alanında aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır.

Hedef:

Bölümümüzün başlıca hedefleri ulusal ve uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümleri arasında akademik derecelendirmede lider konuma gelerek, geleceğe yönelik teknolojileri geliştirmek amaçlı akademik araştırma ve yayınlarda bulunmaktır. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Elektrik Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir. 
Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ lisans programı 240 AKTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde  tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.


Kabul Koşulları 
Türk öğrenciler, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların MF-4 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul  Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz. 
Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.


İletişim 
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.


Program Profili
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak Enerji Sistemleri, Elektronik, Haberleşme, Anten ve Mikrodalga Teknikler, Kontrol Sistemleri ve Sinyal İşleme alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini elektrik ve elektronik mühendisliği problemlerine uygulama, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin farklı alanlarını anlama,Elektrik ve Elektronik mühendisliğinin en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici tasarım etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 52 - Mühendislik

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 52 - Mühendislik

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi


Eğitim Öğretim Metodları
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.


Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemlerinden Örnekler
Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Arazi Çalışması
Grup Çalışması
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Teknik Gezi
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Tez Hazırlama
Alan Çalışması
Rapor Yazma

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri
Elektrik-Elektronik sanayilerinin küresel bir doğaya sahip olmaları, Türkiye, Avrupa ve başka yerlerde kariyer imkanları sunmaktadır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler ve proje geliştirme gibi pek çok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız, tüketici elektroniği, iletişim sistemleri, bütünleşik sistemler, endüstriyel denetim ve otomasyon uygulamaları, enerji sistemleri ve savunma elektroniği alanlarında faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,
        ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
        4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
        40 iş günü (11 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"


Akademik ilerleme Olanakları 
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.Sınav Yönetmelikleri Değerlendirme ve Not Sistemi 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

        Ara Sınav
        Final Sınavı
        Telafi Sınavı
        Kısa Sınav
        Ödev Değerlendirme
        Rapor Sunma
        Bilgisayarla Sunum Yapma
        Tez Sunma
        Belge Sunma

Sınavlar 
Öğrencilerin, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranları dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur. Final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az %40 ve en fazla %60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veyafinal sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

         ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
         40 iş günü (11 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:03.03.2021