Telekomünikasyon

Telekomünikasyon Anabilim Dalı Öğretim Elemanları


Öğretim Elemanı
E-posta Telefon
Doç. Dr. Yasin KABALCI
yasinkabalci@ohu.edu.tr
0 388 225 22 42
Dr. Öğr. Üyesi Bekir Sami TEZEKİCİ bstezekici@ohu.edu.tr 0 388 225 22 78
Arş. Gör. Mesut TOKA 
mtoka@ohu.edu.tr 
0 388 225 24 57


0 388 225 24 57


Son Güncelleme Tarihi:24.05.2021