Program Çıktıları


PÇ1 Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli teorik bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
PÇ2 Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, matematiksel olarak uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
PÇ3 Karmaşık bir donanım veya yazılım sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tanıma ve/veya gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tanımlama ve tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
PÇ4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
PÇ5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, simülasyon ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama ve doküman oluşturma becerisi.
PÇ6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
PÇ7 Mesleki ve/veya diğer kişi veya kuruluşlar ile Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 
PÇ8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgi kaynaklarına ve bilimsel yayınlara erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 
PÇ9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 
PÇ10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 
PÇ11Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 
Son Güncelleme Tarihi:20.01.2017