Projeler

Bölümümüz öğretim elemanlarının DPT, TÜBİTAK , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve özel şirketler tarafından desteklenen projelerde; yürütücü, yardımcı araştırmacı ve danışman oldukları projelerin toplam bütçesi 4 milyon TL civarındadır.

Proje çalışmalarına bir kısım lisans öğrencisinin katılımı sağlanırken, bir kısım lisansüstü öğrencileri de burslu olarak çalıştırılmaktadır

Tamamlanan ve devam eden projeler ve bütçeiTamamlanan Devam Eden 
Projeler Sayı Bütçe
(TL)
Sayı Bütçe
(TL)
Toplam Bütçe
(TL)
 
DPT3 346.000 -   346.000
TÜBİTAK3 259.370 7  942.940 1.202.310
Bilimsel Araştırma Projeleri11 93.880- 93.880
TEYDEB-2229.1000  2.291.000
 SANTEZ1121.000 - 121.000
 Toplam18820.250 93.233.940  4.054.190

Bölümümüzde Yürütülen Projelerden Bazıları:
Proje TürüProje AdıÖğretim Elemanı
TÜBİTAK Mobil Haberleşme Sistemleri İçin Dual Mod Mikroşerit Rezonatörler Kullanarak Lineer
Faz Filtrelerin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
TÜBİTAK Duragan Olmayan Kaotik İşitsel Uyartım Potansiyel İşaretlerinin Analizi: Yapay Sinir Ağı Tabanlı
Adaptif Filtre ve Otomatik Örüntü Tanıma Sistem Tasarımı 
Prof. Dr. Nurettin ACIR 
TÜBİTAK
Asenkron Motorların Hız-Algılayıcısız kontrolü İçin Genişletilmiş Kalman Filtresi Tabanlı
Yeni Kestirim Yöntemlerinin Tasarım ve Uygulamaları
Doç. Dr. Murat BARUT
TÜBİTAK
İki Boyutlu Düzgün Olmayan Yüzeyler Altına Gömülü Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Düz
Saçılma Problemlerinin Çözümü
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ALTUNCU
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Fonu
Mikrodalga Filtrelerin Minyaturizasyonu için Yeni Planar Rezonatörlerin Tasarımı
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Fonu
Yavaş Dalgalı Mikrodalga Filtrelerin Tasarımı
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Fonu MLP Tipi Yapay Sinir Ağlarında Giriş-Çıkış Vektörlerinin Dağılım Karakteristiklerinin son
Ağırlıklarının Oluşumu Üzerindeki Etkilerinin Analitik ve İstatistiksel İncelenmesi 
Yrd. Doç. Dr. B. Sami TEZEKİCİ 

Son Güncelleme Tarihi:11.08.2020