Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

  1. Gıda mühendisliği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak ve kullanabilmek
  2. Gıda mühendisliği ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirmek
  3. İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak
  4. Gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek

Genel yetkinlikler:

  1. Bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
  2. Uygulamada karşılaşılacak sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
  3. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayabilme
  4. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
  5. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde hareket edebilme