Gıda Bilimi Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Zeliha YILDIRIM

Anabilim Dalı Başkanı  

 Prof. Dr. Hasan TANGÜLER

Üye  

Doç. Dr. Emre YAVUZER

Üye  


 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZBEY

Üye  

 

Dr. Öğr. Üyesi Safa KARAMAN

Üye  


 

Arş. Gör. Betül OSKAYBAŞ

Üye

 
 

Arş. Gör. Hamza ALAŞALVAR

Üye  

                                     

Arş. Gör. Katibe Sinem CORUK

Üye  


Son Güncelleme Tarihi:18.10.2023