GZFT Analizi
Güçlü Yanlar
 1. Öğretim elemanlarının genç, dinamik ve üretken olması
 2. Yüksek Lisans ve Doktora programlarının bulunması
 3. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının yüksek olması
 4. Disiplinler arası çalışmalara yatkınlık
 5. Eğitim-Öğretimin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli altyapının bulunması
 6. Bölümümüzün üniversite merkez yerleşkesinde bulunması
 7. Erasmus ve farabi programları aracılığıyla öğrenci değişiminin yapılıyor olması
 8. Uluslararası çalışmaları yapabilme olanağının olması


Zayıf Yanlar

 1. Yurt dışı toplantılara katılım için mali desteğin yetersizliği
 2. Tanıtım eksikliği
 3. Mesleğin maaş yetersizliği


Fırsatlar

 1. Avrupa Birliği programları
 2. Bölüm içerisinde uyumlu çalışma ortamının bulunması
 3. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite
 4. Bilime ve araştırmaya önem veren ulusal ve uluslararası büyüklükte gıda şirketlerinin ülkemize ve bölgemize gösterdiği ilginin artması
 5. İletişim ve erişim olanaklarının gelişmesi
 6. Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek mekanizmalar ve teknoloji geliştirme bölgeleri (teknoparklar)
 7. TÜBİTAK desteklerindeki ve teşviklerdeki artışlar


Tehditler
 1. Gıda problemlerinin çözümünde uzman olmayan farklı disiplinlerin gıda sektöründe görev alması
 2. Sanayinin üniversite ile işbirliğine açık olmaması
 3. Gıda sektörünün zorluğu ve yüksek sermaye gerektirmesi
 4. Akademik personel ücretlerinin düşüklüğü
 5. Bölgede sanayinin kısıtlı olması
 6. Şehrin istihdam ve sosyal imkânlarının kısıtlı olması
Son Güncelleme Tarihi:22.11.2017