Hedefleri
Gıda Mühendisliği Bölümünün hedefi, güvenli ve kaliteli gıda üreten, yenilikçi, girişimci, toplumsal ve mesleki bilince sahip gıda mühendisleri yetiştirmek; bilimsel ve özgün araştırmalar yapmak, bilgiyi yaymak ve birikimini toplumun yararına sunmaktır.