Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
 1. İşletmecilik alanında bir problemi anlamak ve yorumlayabilmek,
 2. Bir işletmenin belirli bir alanında çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek,
 3. Kendi yeterliklerinin farkında olabilmek,
 4. Önerilen çözümü savunabilmek,
 5. Problem çözüm yollarını bilebilmek.

Genel Yetkinlikler
 1. Mesleğe ilişkin temel bilgi,
 2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi,
 3. Disiplinlerarası çalışma becerisi,
 4. Bilgiyi uygulayabilme ve kullanabilme yeteneği,
 5. Çözüm yollarını uygulama becerisi,
 6. Temel bilgisayar becerisi.

 
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023