Hedefleri
  1. Öğrenciye analitik düşünme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması,
  2. Öğrencinin bilimsel ve nesnel düşünme kapasitesinin artırılması,
  3. Öğrencilere modern yönetim bilincinin öğretilmesi ve bunun geliştirilmesi,
  4. Bölüm derslerine ilişkin yeterli düzeyde bilgi verilmesi,
  5. İşletme yönetimi kavramının teorik temellerinin disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirilmesi.
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023