GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Deneyimli öğretim elemanı kadrosunun bulunması,
 2. Her zaman popüler bir program olması,
 3. Mezunlarının rahatlıkla iş bulması,
 4. Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması,
 5. Programın il merkezinde bulunması,
 6. Mezun öğrencilerimizin dikey geçiş yapabilecekleri fakülte çeşitliliğinin bol olması,
 7. Üniversitenin çeşitli birimlerinden sağlanabilecek öğretim elemanı desteğinin olması,
 8. Birim içi birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın güçlü olması.


Zayıf Yanlar

 1. Programa ait mesleki laboratuvarın yeterli olmaması,
 2. Okul sanayi işbirliğinin yeterli düzeye olmaması,
 3. Yörede, öğrencilerin staj yapabilecekleri yeterince kurumsallaşmış, uluslararası bir işletmenin olmaması,
 4. Öğrencilerin yeterince gelişmiş bir yabancı dil seviyesinin olmaması,
 5. İdari personel sayısının yetersiz olması.


Fırsatlar

 1. Öğretim elemanlarının akademik gelişim ve yeniliğe açık olması,
 2. Kurumsal reform çabalarının olması,
 3. Program içerisinde uyumlu ve pozitif bir ortamının olması,
 4. Sosyal açıdan diğer programlarla olan iyi iletişimin olması,
 5. Deneyimli bir akademik kadronun olması,
 6. Ekonomide ve sanayide meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ara teknik eleman ihtiyacının artması.


Tehditler

 1. Programın Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanmaması,
 2. Mali kaynakların yetersizliği,
 3. Programa gelen öğrenci kalitesinin düşmesi,
 4. Dikey geçiş kontenjanlarının az olmasının öğrenci motivasyonunu olumsuz etkilemesi,
 5. Teknolojik gelişmelerin hızlı olması nedeniyle laboratuvar donanımlarının yenilenmesinde güçlükler olması.

 
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023