Birim Kalite Komisyonu

KALİTE KOMİSYONU 

Başkan (Yüksekokul Müdürü)

:Prof. Dr. Serkan İBİŞ

Üye (Yüksekokul Müd. Yrd.)

:Dr. Öğr. Üyesi Melih COŞGUN

Üye (Yüksekokul Müd. Yrd.)

:Dr. Öğr. Üyesi Reyhan CAN

Üye (Paz. ve Rek. Böl.Bşk.V.)

:Doç. Dr.  Ruhan İRİ

Üye (Hukuk Böl.Bşk.V.)

:Dr. Öğr. Üyesi Melih COŞGUN

Üye (Muh. ve Ver. Böl. Bşk V.)        

:Dr. Öğr. Üyesi Reyhan CAN

Üye (Finans-Bank.ve Sgr. Böl.Bşk.V.)

:Dr. Öğr. Üyesi Hatice Elanur KAPLAN

Üye (Yönt. ve Orgn.Böl. Bşk.V.)     

:Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARATAŞ

Üye (Otel, Lok. ve İkr. Hiz.Böl.Bşk.V.)

:Dr. Öğr. Üyesi Ebru KEMER

Üye (Mül. Kor. ve Güv.Böl.Bşk.V.)

:Dr. Öğr. Üyesi Ersin ERASLAN

Üye (Büro Hiz. ve Skrt. Böl.Bşk.V.)   

:Öğr. Gör. Deniz YILDIZ YALÇIN

Üye (Yabancı Dil. ve Kül.Böl.Bşk.V.)  

:Öğr. Gör. Havva Nur ASLAN

Üye (Ulaştırma Hiz. Böl.Bşk.V.)

:Öğr. Gör. Ali İlker TEKİNARSLAN

Üye

:Öğr. Gör. Arif TÜNER

Üye

:Öğr. Gör. Bilal ÇİLKAYA

Üye

:Öğr. Gör. Uğur Cem TÜRKER

Üye

:Şef Hüdaverdi ERTUĞ

Üye (Öğrenci Konseyi Temsilcisi)

:Öğrenci Temsilcisi

Raportör (Yüksekokul Sekr. V.)        

:Muhammet BAYRAKTAR


Son Güncelleme Tarihi:05.04.2023