Genel Bilgi

Toplam 20.363 m2 alana sahip olan Yüksekokulumuzun eğitim öğretim bloğu kapalı alanı 5234m2 dir. Bu alanın 1281,90 m2’si 22adet derslik, 115,62 m2’si 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 182 m2’si kantin, 130 m2’si Turizm Uygulama Atölyesi diğer bölümler ise idari odalar, öğretim elemanları odaları ve ortak mekânlar olarak kullanılmaktadır.

52 kişilik akademik ve 14 kişilik idari personelimizle eğitim ve öğretimi sürdürmekteyiz. 

TANITIM

Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştiren iki yıllık mesleki eğitim veren yükseköğretim birimidir. Otuz yılı aşkın bir süredir ülke endüstrisinin ihtiyacını karşılayacak binlerce mezun vermiştir. Yüksekokulumuz Niğde Üniversitesinin kuruluşunda yer alan üç birimden birisidir. Daha önce Selçuk Üniversitesine bağlı iken 1992 yılından itibaren Niğde Üniversitesine bağlanmış ve gelişimini sürdürmüştür. Güçlü öğretim elemanı kadrosuyla servis dersleri dışındaki derslerin %80’i kendi öğretim elemanlarınca ve rektörlüğe bağlı bölümlerce yürütülürken, %20’si üniversitemizin diğer birimlerinden gelen öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bölgedeki diğer meslek yüksekokullarına göre kurumsallaşma sürecinde oldukça önemli yol almış, kurumsal ilkelerle yönetilen, gelenekselleşmiş yapısı ile eğitim öğretime devam etmektedir.
Yüksekokulumuzda mevcut bölüm ve bölüme bağlı programlar aşağıdaki gibidir.

Bölüm

Program

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Aşçılık

Yönetim Organizasyon

İşletme Yönetimi

Yerel Yönetimler

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Özel Güvenlik ve Koruma

Sosyal Güvenlik

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama

Ulaştırma Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Hava Kabin Hizmetleri

Yabancı Diller ve Kültürler

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Hukuk

Adalet


 

Çeşitli isimler altında 1974 yılından bu güne kadar on binden fazla mezununu ülke ekonomisine kazandırmanın gurunu yaşamaktadır. 
Yüksekokulumuz geniş öğretim elmanı kadrosu ile 8 programda ikinci öğretim faaliyetini de yürütmektedir.
Mezunlarımızın önemli bir kısmı da Dikey Geçiş Sınavlarında başarılı olup lisans eğitim-öğretimine devam etme hakkı kazanmaktadırlar. 
TARİHÇE 
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 1974 yılında 1 Öğretim Görevlisi, 2 memur ve 1 hizmetli ile YAYKUR bünyesinde Hayat Bilimleri Yüksekokulu olarak öğretime başlamıştır. 1983 yılında bugünkü eğitim-öğretimi sürdürdüğü binaya taşınmıştır. Bir dönem bu bina da eğitim öğretimini sürdürdükten sonra. 1989 yılında Derbent Kampusundaki binasına taşınmıştır. Açılışından itibaren beş yıl içerisinde öğretim elamanı sayısı altıya çıkarılmıştır. Makine, Motor, Hayati Bilimler ve Sosyal Bilimler Bölümlerini ücretli öğretim elemanlarıyla yürüten Yüksekokulumuza 1978 yılından 1980 yılına kadar yaygın yükseköğretim öğrencileri de aktarılmıştır. 1980 yılından itibaren İşletme-Muhasebe, Motor, Elektrik Programları ile öğretime devam eden Yüksekokulumuz, 20.07.1982 tarihinde 41 sayılı kanunun hükmünde kararname ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmış ve 1990-91 öğretim yılında Dericilik Programı ilave edilmiştir. 1992 yılında Niğde Üniversitesinin kurulmasıyla 11.07.1992'de 3837 sayılı Kanun ile bağlantısı değiştirilerek Selçuk Üniversitesinden Niğde Üniversitesine aktarılmıştır. Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Dericilik Programı Bor Meslek Yüksekokulunun nüvesini oluşturmuştur. 

Niğde Meslek Yüksekokulu’nda 2009 yılında yeniden yapılandırılmaya gidilerek İktisadi ve İdari Program Bölümünde yer alan Muhasebe, İşletme, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yerel Yönetimler, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Bankacılık ve Sigortacılık Programları Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna, Teknik Programlar Bölümünde yer alan Otomotiv, İnşaat, Radyo Televizyon Yayımcılığı, Programları da Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna aktarılarak iki ayrı meslek yüksekokuluna bölünmüştür. 

Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1989 yılında ayrıldığı binasına 20 yıl sonra 2009 yılında tekrar dönmüştür.

Son Güncelleme Tarihi:08.08.2020