İş Akış Süreçleri
1. ÖZEL KALEM
Kurulların Toplanması ve Yazışmaların İşlemleri

2. PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
Yazışma İşlemleri
Atanan Personeli Göreve Başlatma İşlemleri
Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
Mazeret İzin İşlemleri
Sıhhi İzin İşlemleri
Ücretsiz İzin İşlemleri
Yıllık İzin İşlemleri
Akademik ve İdari Personel Disiplin İşlemleri
İşten Ayrılma İşlemleri
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Açıktan ve Naklen Atanma İşlemleri
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Yeniden Atanma İşlemleri
Öğretim Üyesi Açıktan ve Naklen Atanma İşlemleri
Yardımcı Doçent Yeniden Atanma İşlemleri
Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemleri
2547 Sayılı Kanun'un Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme İşlemleri (39, 40b, 40d maddeler vb.)
2547 Sayılı Kanun'un 35. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşlemleri
Rapor ve Planların Hazırlanması İşlemleri
Vekalet İşlemleri
Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma İşlemleri

3. TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ
Atanan Personel İşlemleri
Personel Maaş İşlemleri
Kıst Maaş İşlemleri
Doğum Yardımı İşlemleri
Ölüm Yardımı İşlemleri
Kişi Borcu Tahakkuk İşlemleri
Ders Dağılımı ve Ek Ders Ödeme İşlemleri
Fazla Mesai Ödeme İşlemleri
Yurt Dışı ve yurt İçi Geçici Görev Yollukları İşlemleri
Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri
Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemleri
14 Günlük Maaş Farkı İşlemleri
Sınav Ücretleri İşlemleri
Giyecek Yardımı İşlemleri
Fatura Ödeme İşlemleri (Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz)
Bütçe Hazırlama İşlemleri

4. TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ
Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu bildirim İşlemleri
Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemleri
Depo Kontrol ve Yıl Sonu Sayım İşlemleri
Taşınırların Kayıttan Düşüm İşlemleri (Hurdaya Ayırma)
Taşınır Zimmete Verme İşlemleri
Taşınır Zimmet İade İşlemleri
Satın Alınan Taşınır Giriş İşlemleri
Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri
Taşınır Devir Etme İşlemleri
Taşınır Devir Alma İşlemleri

5. DİSİPLİN KURULU
Soruşturma Süreci İşlemleri

6. ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
Öğrenci Disiplin İşlemleri
Kayıt Dondurma İşlemleri
Kayıt Sildirme İşlemleri
Mezuniyet İşlemleri
İkinci Öğretimde %10 Giren Öğrencilerin Belirlenme İşlemleri
Belgeler (Öğrenci belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi, Askerlik Belgesi vb.)
Tek Ders Sınavı İşlemleri
Harç İade İşlemleri

7.ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ (STAJ)
Staj Yapma ve Değerlendirme İşlemleri
Staj Muafiyet İşlemleri
Zorunlu Staj Bildirge Bordrosu İşlemleri (SGK E-Bildirge)

8. BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ
Ders Muafiyet İşlemleri
Mazeret Sınavı İşlemleri
Yatay Geçiş İşlemleri
Danışman Öğretim Elemanı Görevlendirme İşlemleri
Haftalık Ders Programının Hazırlanma İşlemleri
Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri
Öğrenci Değişim Programı İşlemleri (Erasmus, Farabi, Mevlana)
Ders Telafi İşlemleri
Kayıt Yenileme ve Ekle-Sil İşlemleri
Teknik Gezi İşlemleri
Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme İşlemleri
Özel Öğrenci İşlemleri
Seçmeli Ders ve Kontenjanları Belirleme İşlemleri

Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020