Yönetim Kurulu

     Müdür

Prof. Dr. Hamdi DOĞAN

 

     Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Elanur KAPLAN

 

     Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Orhan Atakan GÜRBÜZ 

 

     Üye

 Dr. Öğretim Üyesi Abdullah KARATAŞ

 

     Üye

Dr. Öğretim Üyesi Melih COŞGUN

 

     Üye

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÇETİN

 

     Raportör

Meslek Yüksekokulu Sekreter V.

 

Son Güncelleme Tarihi:07.09.2021