Müdür Mesajı

Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştiren iki yıllık mesleki eğitim veren yükseköğretim birimidir. Otuz yılı aşkın bir süredir ülke endüstrisinin ihtiyacını karşılayacak binlerce mezun vermiştir. Yüksekokulumuz Niğde Üniversitesinin kuruluşunda yer alan üç birimden birisidir. Daha önce Selçuk Üniversitesine bağlı iken  11.07.1992’de 3837 sayılı Kanun ile Niğde Üniversitesine bağlanmış ve gelişimini sürdürmüştür.

Yüksekokulumuz Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri, Yönetim Organizasyon, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Pazarlama ve Reklamcılık, Yabancı Diller ve Kültürler, Ulaştırma Hizmetleri ve Hukuk olmak üzere on bölüm on beş programdan oluşmaktadır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak hedefimiz araştıran, sorgulayan, katılımcı, evrensel düşünebilen, etik ve kültürel değerlere sahip bireyler yetiştirmek, yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile adından söz ettiren, iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik, etkili çözümler üreten, takım çalışmasını teşvik eden, iletişime ve yeniliğe açık bir meslek yüksekokulu olarak ülke ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Prof. Dr. Serkan İBİŞ

Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü


Son Güncelleme Tarihi:23.11.2023