İİBF’den 28. Vergi Haftası Etkinlikleri Kapsamında Konferans

Üniversitemizde vergi haftası etkinlikleri kapsamında, vergi bilincinin arttırılması amacıyla konferans düzenlendi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hünkar Güler’in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abitter Özulucan, Niğde Defterdar Vekili Nurettin Akdaş, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Niğde Defterdar Vekili Nurettin Akdaş “Vergi haftası kutlamaları ile vergi bilincinin yerleşmesi ve verginin tabana yayılması hedeflenmektedir. Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yerini alabilmesinde, vergi temel dayanağımızdır. Güçlü bir devlet ve güçlü bir millet olmak istiyorsak, vergimizi tam ve zamanında ödememiz gerekmektedir. Vergide adalet ancak tam ve zamanında ödenen vergiyle mümkündür” diye konuştu.

Bir devletin bağımsızlığının koyduğu vergileri tahsil etmesine bağlı olduğunu ifade eden Dr. Hünkar Güler ise konuşmasında “Vergiler, kamu harcamalarının olağan finansman yoludur. Tarihi süreç içerisinde önce gönüllü ödemeler, sonra dini bir vecibe, sonrasında savaş harcamalarının finansmanı şeklini alan vergiler bugün modern devletle birlikte zorunlu, genel, düzenli ve sürekli ödemeler şeklini almıştır. Vergi gelirlerinin kamu harcamalarını karşılamada yetersiz kalması borçlanmanın vergi dışı bir gelir kaynağı olarak kullanılmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, borçların kamu maliyesi üzerinde yük oluşturması kuralı maliye politikalarının uygulanmasına neden olmaktadır. Kurallı Maliye Politikaları, mali disiplini sağlamak için iktisat politikası araçları üzerine konulan sayısal hedeflerdir” dedi.

Gelişmiş ülkelerin düşük büyüme oranları ve kamu kesimi ve dış brüt borç stokları ve gelişmekte olan ülkelerin tasarruf açığı ve düşük iç talebin ekonomideki kırılganlıkların devam ettiğinin göstergesi olduğunu dile getiren Güler konuşmasını “ABD Merkez Bankası faiz arttırma kararı neticesinde ortaya çıkan portföy hareketlerinin döviz piyasalarında oynaklığa yol açması gelişmekte olan ülkelerin para ve sermaye piyasaları üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin her ne kadar kamu kesimi mali dengesi istikrarlı olsa da mali kırılganlıkları devam etmekte olduğundan mali disiplin sürdürülmelidir” diye sürdürdü.

Programda konuşma yapan bir diğer isim Prof. Dr. Abitter Özulucan ise; bütün modern devletlerin en büyük gelir kaynağının vergi olduğunu, halkın sağlık, milli güvenlik, eğitim ve alt yapı hizmetleri alabilmesi için, devlete kaynak oluşturan vergiyi zamanında ödemesi gerektiğini ifade etti.

Katılımın yüksek olduğu ve slaytlarla desteklenen program, Niğde Defterdar Vekili Nurettin Akdaş'ın Prof. Dr. Abitter Özulucan’a çiçek takdimi ile sona erdi.