Niğde’nin Sanayi ve Teknolojiye Açılan Kapısı Teknopark Faaliyette


Üniversite - sanayi işbirliğinin artırılması ve bilimin sanayiye aktarılabilmesi hedefiyle yola çıkan Niğde Teknopark faaliyete geçti.

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Valiliği, Niğde Belediye Başkanlığı, Niğde Sanayi ve Ticaret Odası,  Niğde Borsası ve Niğde Organize Sanayi Bölgesi işbirliği doğrultusunda bir ön protokolle ilk çalışmalarına 2012 yılında başlanan Niğde Teknopark, Ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla Ar-ge çalışmalarını başlattı.

Nitelikli, profesyonel ve uluslararası teknolojiyi yakından takip eden bir kadro ile geleceğe bilgi ve teknolojiyle uzanmayı hedefleyen merkez, yenilikçi çalışmaların desteklenmesi, eğitimin teknolojiyle buluşması ve sanayi kollarının güçlendirilmesi konularındaki bilimsel çalışmalarda proje kabulüne başladı.

Sürdürülebilir rekabet için evrensel bilgi ve teknolojiler geliştirerek bölgenin gelişmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan bir teknoloji üretim merkezi olmak vizyonuyla hareket eden Niğde Teknopark, bölgemiz ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, ileri bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünler üretebilmek için ulusal ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek üniversite-sanayi işbirliği ile akademisyen, girişimci, şirket ve çalışanlara, yüksek standartta Ar-Ge ve Teknopark hizmeti sunmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Planlanan yatırımların hayata geçmesi ile bilimsel ve teknolojik ilerlemeye katkı sağlayacak olan Teknopark, girişimcilerin öncüsü olacağı projeler için faaliyetlerin kalitesini de artıracak.

Yeni fikir ve buluş sahiplerine başarının kapısını açacak uygun bir çalışma ortamı oluşturan veya kendi alanında söz sahibi olan büyük şirketlerin, üstün teknoloji ve bilgiyi kolaylıkla transfer edebileceği, üniversite sanayi ve kamu kuruluşları arasında işbirliği sağlayacak olan Teknopark, projelerin hayata geçip somutlaştırılması yolundaki çalışmalarına hızla devam ediyor.

Küreselleşmenin dünyaya hâkim olduğu günümüz koşullarında, ekonomik ve teknolojik gelişmeye katkı sağlamayı hedefleyen Niğde Teknopark, daha etkin çalışma koşulları ile uluslararası rekabetin yükseltilmesi yolunda etkinlikler düzenleyip, Teknoloji Üretim Merkezi olma yönünde hızla büyümeyi planlıyor.