Üniversitemiz TÜBİTAK Raporu'na Göre Bitki Koruma Alanında Birinci

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” raporunu açıkladı. Rapora göre Üniversitemiz; Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanı “Bitki Koruma” çalışmalarında en büyük hacme sahip olmakla beraber bu alanda en kaliteli ikinci Üniversite olarak ifade ediliyor. Üniversitemiz bu alanda hacim ve kalite birlikte ele alındığı zaman 208 üniversite arasından birinci sırada yer alıyor.

Üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla yapılan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması, üniversitelerin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm teknoloji alt alanlarından hangilerinde daha yetkin olduğunu ve hangilerinin stratejik olarak gelişmeye açık ya da hacmen büyüme potansiyelinin bulunduğunun analizinin yapılabilmesine de imkan tanıyor.

NÖHÜ Birçok Alanda Yeterli Hacme ve Kaliteye Sahip
Üniversitemiz ulusal politikaların, bölgesel planların, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi çeşitli kritik süreçlerde veriye dayalı karar alma mekanizmalarının desteklenmesine yönelik gerçekleştirilen “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasında, “Büyük Veri ve Veri Analitiği”, “Arıtma Teknolojileri”, “Entegre Havza Yönetimi”, “Yer Bilimleri”, “Biyoenerji”, “Enerji Depolama (Pil Teknolojileri Dahil)”, “Güneş Enerjisi”, “Nükleer Enerji”, “Deneysel Fizik”, “Parçacık ve Nükleer Fizik”, “Yoğun Madde Fiziği”, “Bahçe Bitkileri”, “Beslenme, Diyetetik ve Sağlık”, “Bitki Koruma”, “Gıda Biyoteknolojisi”, “Gıda Güvenliği, Hijyeni ve Sanitasyonu”, “Gıda İşleme ve Üretim Teknolojileri”, “Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştirme ve Yetiştirme Hastalıkları”, “Tarla Bitkileri”, “İnşaat Mühendisliği”, “Mimarlık”, “Analitik Kimya ve Spektroskopi”, “Akışkan Dinamiği ve Isı/Kütle Transferi”, “Madencilik”, “Akışkan Gücü, Dinamiği ve Akışkan Makineleri”, “Metaller ve Alaşımlar”, “Eğitim”, “Kentleşme, Şehir ve Bölge Planlama” ve “Raylı Sistemler” alanlarında kalite ve hacmen yeterli düzeyde olarak ifade ediliyor.

Hidrojen ve Yakıt Pilleri, Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri, İktisat, Fizikokimya ve İlaç Teknolojileri Gelişmeye Açık Alanlar
Raporda Üniversitemiz diğer alanlarda ise kalite ve/veya hacim olarak gelişmeye açık olarak ifade edilirken bu alanlar “Hidrojen ve Yakıt Pilleri”, “Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri”, “İktisat”, “Fizikokimya” ve “İlaç Teknolojileri” olarak öne çıkıyor.

Rektör Uslu: "Birçok Alanda Üst Sıralara Çıkan Üniversitemiz, Bitki Koruma Çalışmalarında 1'inci Olarak Bizleri Gururlandırmıştır
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, "Her alanda üzerine koyarak yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini almaya başlıyoruz. Çoğu alanda üst sıralara doğru çıkan Üniversitemiz, Tarım alanı Bitki Koruma çalışmalarında 1'inci olarak bizleri gururlandırmıştır." dedi. Rektör Uslu, ayrıca Üniversitemizin her alanda kaliteyi ve mevcut hacmi artırmak üzere yaptığı çalışmaları sürdürdüğünü ifade ederek bu çalışmaların gelişerek devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İlgili rapora ulaşmak için tıklayınız.