Üniversitemiz Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri İhtisas Alanında Uzmanlaşan Üniversite Olarak Seçildi

Üniversitemiz, bünyesindeki Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürüttüğü faaliyetler ile “Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri İhtisas Alanında Uzmanlaşan Üniversite” olarak seçildi. Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, Üniversitemizin belgesini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.

"Üniversitemiz Ülkemizin Hidrojen Yol Haritasına Önemli Katkılar Sunacak"

Gerçekleştirilen tören sonunda açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, Üniversitemizin öz kaynaklarını kullanarak ve Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında paydaşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek önemli bir ivme kazandığını belirtti. Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri alanında uzmanlaşan üniversiteler arasına girmenin bu açıdan önemli bir aşama olduğunu kaydeden Rektör Uslu, Üniversitemizin bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin Hidrojen Yol Haritası politikasına önemli katkılar sağlayacak çalışmalarının aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.

Merkezimizin, ülkemizin enerji ihtiyacının yenilenebilir ve temiz kaynaklardan sağlanması, Üniversite-Sanayi iş birliği içerisinde yerli teknolojiler geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katma değeri yüksek teknolojik ürünler kazandırılması, ulusal/uluslararası kurumlardan bilimsel ve sanayi projeleri desteği alınması ve değer yaratacak projelerin fikri mülkiyet haklarına (patent vb.) dönüştürülmesi gibi hedefleri bulunduğundan da bahseden Rektörümüz Uslu, açıklamalarının devamında Üniversite yönetimi olarak ülkemizin yerli ve milli kalkınma hamlesine katkı sağlayacak tüm Ar-Ge çalışmalarına ellerinden gelen desteği sunacaklarını aktardı.

Rektörümüz açıklamalarını "Bu kapsamda devletimizden ayrı bütçeler ve personel destekleri alacağız. Bu alanda uzmanlaşan tek devlet üniversitesi olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim." sözleri ile sonlandırdı.

"Hedefimiz Ar-Ge kapasitemizi Daha da Artırmaktır"

Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Bora Timurkutluk ise konu ile ilgili açıklamalarında “Yeni ve yenilenebilir enerji alanlarında bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi, ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı ve bu alanlarda bireyler yetiştirmeyi kendisine misyon, yeni ve yenilenebilir enerji alanlarında yenilikçi AR-GE çalışmaları ile bilim ve teknoloji üretmeyi ise vizyon edinmiş olan Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Hedefimiz Ar-Ge kapasitemizi her geçen gün daha da artırmaktır.” ifadelerini kullandı.

"Üniversitemizde Yeşil ve Sürdürülebilir Enerji Alanında Önemli Çalışmalar Yapılıyor"

Yeşil Enerji Evi Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Kaplan ise konuyla ilgili açıklamalarında yeşil ve sürdürülebilir enerji konusunda Üniversitemizde önemli çalışmalar yapıldığını aktararak bu çalışmalarla ülkemiz ekonomisine de büyük katkılar sağlanabileceğini ifade etti.