Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları


Ticaret olmadan lojistik olmaz, lojistik olmadan ticaret olmaz. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, güçlü bir uluslararası ticaret ve iyi planlanmış bir lojistik süreç yönetimi bilgisine sahip, uluslararası ticaret ve lojistik yönetiminin temel ilkelerini, stratejilerini, fonksiyon ve tekniklerini bilen; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış, teori ile uygulamayı bütünleştirebilen, olaylara ve problemlere sistem yaklaşımıyla ve tedarik zinciri yönetimi bakış açısıyla bakabilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Konusu itibariyle disiplinlerarası çalışmayı gerektiren ve farklı bilim dallarından beslenen bu programda ders planları; zorunlu dersler, alan seçmeli dersler ve üniversite seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğretim programında bulunan Tedarik Zinciri Yönetimi, Taşımacılık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Ekonomik Coğrafya, Üretim ve Stok Planlama gibi mesleki derslere ilaveten İktisat, İşletme, Hukuk ve Mühendislik bölümlerinden de çeşitli dersler bulunmaktadır. Ayrıca mesleki İngilizce dersleri, stajlar, araştırma ödevleri, seminer, sempozyum, kongre gibi etkinliklerle öğrenciler desteklenmektedir.  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümünden mezun olan öğrenciler, almış oldukları eğitim sonucunda işletmelerin lojistik ve ticaret departmanlarında, üretim ve hizmet şirketlerinin dış ticaret ve lojistik birimlerinde, lojistik şirketlerinde ve lojistik hizmet sağlayıcılarında, kara, hava, deniz, demiryolu ve çok modlu taşımacılık şirketlerinde, sigorta, finansman, denetim ve dış ticaret şirketlerinde, üniversitelerde, gümrük müşavirliklerinde ve danışmanlık kuruluşlarında, liman işletmelerinde, iletişim ve bilişim teknolojileri şirketlerinde, dış ticaret şirketlerinde, ulaştırma hizmetleri öğretmeni olarak meslek liselerinde, ilgili bakanlıklarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve belediyelerde görev alabilmektedir.