Dış Paydaş Memnuniyet Anketi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak siz değerleri paydaşlarımıza ait her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesinde, kaydedilmesinde, aktarılmasında, paylaşılmasında ve saklanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una (“KVKK”) uygun olarak hareket ettiğimizi ve bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğimizi bildirmek isteriz. Üniversitemiz kalite süreçleri ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla siz değerli paydaşlarımızın görüşleri bizim için önemlidir. Yapılan anketlerde vermiş olduğunuz cevaplar değerlendirilmekte olup, anketi yapan kişi bilgisi kaydedilmemektedir. Yapacağınız katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ
1. Yaşınız
2. Cinsiyetiniz

3. Eğitim Düzeyiniz4. İş Yeri Tipi

5. Sektörünüz/İş Kolunuz
6. İş Yerindeki Pozisyonunuz:
7. İş Yerinizde Toplam Çalışma Süresiniz (yıl)
8. Ömer Halisdemir Üniversitesini daha önce hiç ziyaret ettiniz mi?

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi …
[1]Kesinlikle Katılmıyorum [2]Katılmıyorum [3]Kısmen Katılıyorum [4]Katılıyorum [5]Kesinlikle Katılıyorum
9. Yöneticileri vizyon sahibidir
10. Yöneticilerine kolaylıkla ulaşabilirim
11. Yöneticileri bize ihtiyaç duyduğumuz desteği verir
12. Yöneticileri fikir/görüşlerimize değer verir
13. Akademik/idari personeline kolaylıkla ulaşabilirim
14. Akademik/idari personeli bize gereken yakınlığı gösterir
15. Kente/sanayiye önemli katkılar sağlar
16. Niğde’nin ekonomik gelişiminde önemli bir yere sahiptir
17. Niğde’nin sosyo-kültürel gelişiminde önemli bir yere sahiptir
18. Niğde’nin tanıtımında önemli bir yere sahiptir
19. Niğde’nin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasında önemlidir
20. Kentin/sanayinin sorunlarına karşı duyarlıdır
21. Kent/sanayi ile işbirliğine önem verir
22. Kentin/sanayinin beklentilerini karşılar
23. ihtiyaç duyduğumuz veri/bilgiyi bize sunar
24. İhtiyaç duyduğumuz eğitimleri bize verir
25. İhtiyaç duyduğumuz tesis/ekipmanları kullanımımıza sunar
26. Düzenlemiş olduğu etkinliklerle kente/sanayiye katkı sağlar
27. Düzenlemiş olduğu etkinliklerden bizi haberdar eder
28. ile ortak projeler geliştirebiliriz
29. Alacağı hizmetler ile ilgili bilgilendirme kanalları yeterlidir
30. İnternet sitesi yeterince bilgilendiricidir/anlaşılırdır
31. Kendini iyi tanıtan bir kurumdur
32. Kendini sürekli geliştiren bir kurumdur
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri/mezunları …
[1] Hiç Memnun Değilim, [2] Memnum Değilim, [3] Kısmen Memnunum, [4] Memnunum, [5] Çok Memnunum
33. Meslekleriyle ilgili yeterli teorik bilgiye sahiptir
34. Meslekleriyle ilgili yeterli pratik bilgiye sahiptir
35. Mesleki teknolojiyi kullanma bilgi/becerisine sahiptir
36. İnsanlarla iletişim kurma becerisine sahiptir
37. Ekip çalışmasına yatkındır
38. Yeterli özgüvene sahiptir
39. Ahlaki/etik ilkelere sahiptir
40. Sorumluluk duygusuna sahiptir
41. İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir
42. Çalıştıkları kurumu temsil kabiliyetleri vardır
43. Çalıştıkları kuruma yeni bakış açısı getirebilecek niteliktedir
44. İşyerimizde her zaman stajyer olarak görmek isterim
45. İşyerimizin sürekli çalışanı olarak görmek isterim
46. Genel olarak Ömer Halisdemir Üniversitesinden ne derece memnunsunuz?


Captcha image
Karakterleri yenile