Öğrencilerimizin Uzaktan Öğretimde Derslerin İzlenmesi Hakkında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Öğrencilerimizin Uzaktan Öğretimde Derslerin İzlenmesi Hakkında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar (Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri hariç);

 • Uzaktan öğretimde https//mergen.btk.gov.tr adresinden e-devlet üzerinden giriş yapılmalıdır.
 • Uzaktan öğretim dersleri eş zamanlı (canlı/senkron) ve eş zamansız (asenkron) yöntemlerin birleşimi ile yürütülecektir. Dersin tamamı eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği durumlarda eş zamansız kısmı olmayabilir.
 • Eş zamanlı dersler MERGEN Öğrenme Yönetim Sistemi (Canlı Ders Butonu üzerinden) veya Microsoft Teams (MS Teams) üzerinden yapılabilir. Öğretim elemanları derslerin eş zamanlı kısmını hangi platform üzerinden yapacaklarını sizlere MERGEN veya (Öğrenci Otomasyonu) OGRİS üzerinden duyuracaklardır.
 • MS Teams üzerinden eş zamanlı olarak yapılan derslere katılabilmek için öncelikle OGRİS üzerinden MS Teams üyeliğinin gerçekleştirilmesi ve MS Teams’in bilgisayarlarına veya mobil cihazlarını indirip kurulması gerekmektedir.
 • Eş zamanlı olarak yapılacak dersin gün ve saati, ilgili dersin akademik birimin web sayfasında ilan edilen Haftalık Ders Programındaki saatlerde yapılması gerekiyor.
 • Eş zamanlı dersin hangi gün ve saatte yapılacağı öğretim elemanı tarafından sizlerle MERGEN veya OGRİS üzerinden toplantı linki paylaşılacaktır.
 • Eş zamanlı olarak Ms Teams üzerinden yapılan derslerin kaydı öğretim elemanı tarafından yapılacak ve daha sonra MERGEN’den paylaşılacaktır. Derse katılamayan öğrenciler eş zamansız olarak ders materyallerine erişebileceklerdir.
 • Öğretim elemanları, derslerin eş zamansız yapılacağı kısımlar için;
  • video dersi veya
  • ses dosyası ve yazılı materyali veya
  • sesli sunumları hazırlar ve MERGEN’de paylaşır.
 • Uzaktan öğretim için öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve öğrencilerle paylaşılan ders materyallerinin kullanımında telif haklarına riayet edilmesi ve eğitim-öğretim dışında başka bir amaçla kullanılmaması, herhangi bir yolla paylaşılmaması ve çoğaltılmaması gerekmekte ve bu konudaki sorumluluk öğrencilerdedir.
 • Eş zamanlı derslerde öğrencilerin kamera kullanmaları gerekebilir. Eş zamanlı dersler kayıt altına alınacağından, öğrencilerimiz kameralarını kullanırken bulundukları ortamı ve özel yaşamlarını dikkate alacak şekilde konumlandırmaları önerilmektedir. Öğrencilerin kamera kullanımlarından dolayı kişisel verilerinin ifşası gibi hususlarda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve dersi veren öğretim elemanı sorumlu olamayacaktır.