Tebrik

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı kadrosunda görev yapan Doç. Dr. Abdurrahman LERMİ, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı doçent kadrosuna atanmıştır. 
Kendisini tebrik ederiz.