Tebrik

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Onur KÖKSAL Profesör unvanı almıştır.

Kendilerini tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.