Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Sınavları Hakkında

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının tüm sınavları yeni konservatuvar binasında yapılacaktır.