X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (TÜDAS)

X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 14-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde Almatı’da, Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi (Almatı, Kazakistan), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde, Türkiye) ve Bakü Avrasya Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan) iş birliğiyle gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun ana teması "Türk Dünyasında Eğitim Alanında İş Birliğinin Güçlendirilmesi" olarak belirlenmiş olup bu sempozyumda Türk Dünyasındaki iş birliği alanları konusunda çalışan bilim insanlarının bir araya gelmesi ve bu konu üzerindeki çalışmaların, fikirlerin ve önerilerin tartışılması amaçlanmaktadır. 

Sempozyumda Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, tarih, eğitim, kültür, sanat, iletişim, uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, işletme, ekonomi, din, felsefe, sosyoloji, turizm ve kadın çalışmaları gibi alanlarda akademik konuların ve güncel meselelerin tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, yeni bilimsel araştırma yönelimleri üzerinde fikir paylaşımında bulunulması ve gelecekte Türk Dünyasında gerçekleştirilecek ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. 

Türk Dünyası araştırmalarıyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesini sağlayacak olan bu sempozyumun Türk Dünyasının nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve bilim dünyasının tüm paydaşlarına yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Bilgi ve başvuru için: